BLOG

Ventilatsioonitööd

Ventilatsioonitööd

Ventilatsioonitööd

Kogu ventilatsioonisüsteemi saab jagada järgmisteks liikideks.

Sissepuhkeventilatsioon. Seda tüüpi seadme peamine ülesanne on varustada ruumi värske õhu juurdevooluga ning ühtlasi piiratud loomuliku õhuringlusega.

Väljatõmbeventilatsioon. Erinevalt juurdevoolu ventilatsioonist on siin peamiseks ülesanded reostatud õhu väljaviimine väljatõmbeseadmega, kuid õhu juurdevool tagatakse loomulikul viisil (uksed, aknad jms).

Soojusvahetiga ventilatsioonisüsteem. Selle aluseks on kollektori tööpõhimõte (kollektorid koguvad saastunud või töödeldud õhu ja juhivad selle spetsiaalsete ventilaatorite poole).

Lokaalne ventilatsioon. Seda tüüpi ventilatsiooni peamiseks ülesandeks on kohalik (lokaalne) õhu eemaldamine mingist konkreetsest kohast (nt tassi alt, mis reostab õhku).

Põhilised tööd, mis tuleb ära teha konditsioneerimise ja ventilatsioonisüsteemi monteerimisel.

  • Projektdokumentatsiooni koostamine ning vajaliku varustuse valimine. Sellel etapil teostatakse kõik vajalikud
    Ventilatsioonitööd

    Ventilatsioonitööd

    mõõtmised ning valitakse sobivad tehnilised seadmed;
  • Projekti kooskõlastamine kontrollorganitega. Kuna ventilatsiooni ja konditsioneerimise süsteemi töö on otseselt seotud energiavarustus- ja küttesüsteemidega, siis tuleb seda kooskõlastada vastavate kontrolli ja järelvalveorganisatsioonidega. Kõik plaanid, joonestused ja skeemid peavad olema tehtud vastavalt planeerimis- ja ehitusseaduses toodud normidele. Peale seda, kui kõik on kooskõlastatud, koostatakse muu dokumentatsioon (eelarve, spetsifikatsioon, leping jms);
  • Süsteemi paigaldus ning selle käikulaskmine. Monteerimistööde eel koostavad teostajate esindajad tööde tegemise graafiku, valivad koha kuhu paigaldatakse seadmed, teostavad heliisolatsioonitöid ning paigaldavad peidetud õhukanaleid ja seda kõike vastavalt tellida soovidele ning vastavalt järelvalveorganite nõudmistega.

Author


Avatar